گشت و گذاری در آثار شاملو

باران

تارهای بی‌کوک و
کمانِ بادِ ولنگار

 

               باران را
               گو بی‌آهنگ ببار!

ادامه‌ی مطلب »

پریدن

رها شدن بر گُرده‌ی باد است و
با بی‌ثباتی سیماب‌وارِ هوا برآمدن
به اعتمادِ استقامتِ بال‌های خویش؛

ادامه‌ی مطلب »